Forside

 

VELKOMMEN TIL TEAM ESBJERG HKs HJEMMESIDEVINTERTRÆNINGSTIDER SÆSON 2021-2022


Se den nye sæsons træningstider under punktet "Træningstider".


Træningen begynder i uge 32 og 33 - kontakt trænerne for nærmere info - trænerne findes under "Tilmeldinger & kontingent" - INFO.


GENERALFORSAMLINGEN UDSAT

 

Team Esbjerg HK følger de anvisninger, som er udstukket af myndighederne i forhold til forsamlingsforbud, og de generelle forhold i samfundet grundet COVID-19.

 

Da forsamlingsforbuddet indendørs aktuelt er 10 personer, ser vi os nødsaget til at UDSÆTTE den ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt den 28. april 2021.

 

Da det indendørs forsamlingsforbud forventes forhøjet til 50 personer i løbet af maj måned og det dermed vurderes muligt at gennem generalforsamlingen, udsættes denne til

 

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 i klublokalet i Blue Water Dokken

 

Bestyrelsen vil, fra den 1. maj 2021 og indtil den udskudte ordinære generalforsamling er afholdt, alene vedligeholde den daglige drift i klubben og der vil derfor ikke blive igangsat nye initiativer i denne periode.

 

I forhold til klubbens regnskab for 2020/21, så vil dette blive afsluttet efter vedtægterne, og blive præsenteret på den udskudte ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen


INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Da Team Esbjerg HK naturligvis overholder de til enhver tid gældende coronarestriktioner, vil generalforsamlingen blive udskudt såfremt denne, grundet forsamlingsbegrænsningerne, ikke kan gennemføres som planlagt.TEAM ESBJERG HAR GENOPTAGET INDENDØRSTRÆNINGEN DELVIST


Team Esbjerg HK har genoptaget indendørstræningen for alle hold med deltagere under 18 år.


Nærmere info under træningstider eller ved henvendelse til trænerne.TEAM ESBJERG HKS HOLD TRÆNER UDENDØRS


Alle Team Esbjerg HKs hold, bortset fra Special Olympics, træner udendørs.


Kontakt trænerne for nærmere oplysninger om træningstider og -steder.


FORLÆNGELSE AF DE GÆLDENDE RESTRIKTIONER.


Regeringen har forlænget de nuværende restriktioner med aflysning af al indendørstræning og forsamlingsforbud på 10 personer frem til den 17. januar 2021.


Det betyder at al træning i Team Esbjerg regi og i EmCare er aflyst indtil denne dato.

Vi kommer med en ny udmelding når der er nyt om genåbning.


Godt nytår

/Bestyrelsen


                               

TEAM ESBJERG HK STOPPER AKTIVITETER PGA NYE CORONA-RESTRIKTIONER

 

Da corona-nedlukningen nu desværre også har ramt Esbjerg, indstiller Team Esbjerg HK sine aktiviteter med virkning fra den 16. december 2020.

 

Vi håber, at der kun er tale om en forlænget juleferie og at vi kan komme i gang igen efter den 3. januar 2021.

 

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og Godt Nytår!

 

/BestyrelsenPå baggrund af de nye restriktioner, er retningslinjerne for kampe i Blue Water Dokken nu revideret - se nedenfor;    TEAM ESBJERG HK – INSTRUKS VEDRØRENDE KAMPAFVIKLING I BLUE                         WATER DOKKEN     REVIDERET - gældende pr 29/10-2020ADGANG TIL BLUE WATER DOKKEN

Hjemmeholdsspillere/-trænere/-officials benytter indgangene i gavlen modsat hovedindgangen eller, hvis muligt, SEPEs personaleindgang til højre for hovedindgangen.

Man går derfra ad ”fodboldgangen” eller hovedtrappen ved elevatoren til klublokalet (baneområdet må ikke krydses).

Alle udehold, dommere og tilskuere benytter hovedindgangen.

For alle gælder at hænder skal afsprittes ved ankomst til Blue Water Dokken – sprit forefindes ved alle indgange.

Udehold går derfra ned ad trappen på tribune C og ned til omklædningsrummene under tribunen – se infotavler.

Efter endt kamp forlader udehold og dommere Blue Water Dokken gennem døren for enden af omklædningsgangen (i gavlen mod skøjtehallen)

Udeholdets tilskuere forlader Blue Water Dokken hurtigst muligt gennem hovedindgangen.

Hjemmehold forlader Blue Water Dokken ad trappen ved elevatoren og gennem døren (SEPEs personaleindgang) oven for trappen.

Der må samlet maksimalt være 500 personer i Blue Water Dokken ved kamp/stævne.


MUNDBIND

Der skal bæres mundbind af alle, som går ind i Blue Water Dokken.

Mundbindet må for spillere, trænere og ledere fjernes ved påbegyndelse af idrætsaktivitet, hvilket vil sige tidligst når opvarmning påbegyndes og/eller banen betrædes.

Mundbind skal tages på igen straks efter kampen, når banen forlades.

For dommerbordsvagter og tilskuere gælder, at mundbind alene må fjernes, når man sidder på sin plads – i alle andre situationer skal der bæres mundbind.


OMKLÆDNINGSFACILITETER

Der er alene omklædningsfaciliteter til rådighed for udeholdene – nøglebrik udleveres ved henvendelse til hjemmeholdsofficials ved ankomst.

Hjemmehold klæder om hjemmefra – nødvendige omklædning sker i klublokalet, hvor tasker kan opbevares.

Dommere benytter dommeromklædningsrummene under C-tribunen.


OPVARMNING

Opvarmning sker for udeholds vedkommende på gangen ved omklædningsrummene under C-tribunen.

Hjemmehold varmer op enten på ”fodboldgangen” under A-tribunen eller på reposet på øverste afsnit.


FØR KAMPEN

Ingen hold betræder baneområdet/hallen før spillere og officials fra tidligere kamp har forladt denne og afspritning af dommerbord, udskiftningsbænk/-stole og målstolper har fundet sted.

UNDER KAMPEN

Holdene må ikke forlade baneområdet – i pausen forbliver hold, officials og dommere på baneområdet.

Undtaget er dog ved skader eller toiletbesøg.


EFTER KAMPEN

Udehold forlader baneområdet/hallen gennem døren under kampuret, hjemmehold gennem udgangen i modsatte ende og går til klublokalet under C-tribunen.

Spillere må ikke blandes med tilskuere efter kampen.


TILSKUERE

Hjemmeholdstilskuere benytter C-tribunen, nedre niveau– kun stole uden plastikoverdækning må benyttes – alle tilskuere skal sidde ned under kampen.

Øvre niveau må ikke benyttes.

Udeholdets tilskuere benytter A-tribunen, nedre niveau, primært afsnit A4 – kun stole uden plastikoverdækning må benyttes - alle tilskuere skal sidde ned under kampen.

Øvre niveau må ikke benyttes

Bliv så vidt muligt på tilskuerpladserne under kampen og hold afstand – også i pausen.

CAFETERIA/CAFÉ

Cafeteriet/café i forhallen er som udgangspunkt ikke åben.


ØVRIGE REGLER

Alle bedes rette sig efter de anvisninger som måtte komme fra Team Esbjerg HKs officials.

Der henvises i øvrigt til DHFs protokol, guidelines og retningslinjer for afvikling af turneringskampe og stævner.


Team Esbjerg HK

Bestyrelsen
Vintertræningstider


Træningstider og -steder for sæsonen 2020/2021 kan ses under punktet "Træningstider"


Træningsstart uge 33Team Esbjerg HK har nu trænersammensætningen på plads til sæson 2020/2021


Team Esbjerg HK har nu trænersammensætningen på plads til den kommende sæson. Den samlede oversigt findes sidst i dokumentet.


I Team Esbjerg HK har vi store forventninger til trænersammensætningen til den kommende sæson.


I både senior, U19, U17 og U15 er der lavet aftaler med nye og kompetente trænere, der vil kunne bringe mange nye kompetencer, træningsmetoder og ideer ind i klubben og dermed bidrage til udviklingen af den enkelte spiller.


De nye afdelingsansvarlige suppleres af en række af de tidligere trænere, der også med deres erfaring og kompetencer vil kunne bidrage til den samlede udvikling.


Vi forventer derudover, at den nye trænersammensætning vil kunne bruge hinanden på kryds og tværs, og dermed sikre udviklingen af både trænere og spillere.


Det er således med store forventninger, at vi gør os klar til den kommende sæson. Pga. COVID-19 får vi desværre ikke den optakt vi havde håbet, men vi har påbegyndt den udendørs træning under de forholdsregler, der er udstukket fra myndighederne og DHF.


Så snart haltræningen bliver mulig, starter vi naturligvis også op her.


For senior- og ungdomsafdelingerne, er her en præsentation af trænerne:


3. division damer – Mikkel Bom:

Mikkel er ansat ved militæret og tilknyttet talentakademiet i Ringkøbing/Skjern. Han er derudover uddannet både sportsmassør, sportsterapeut, restitutionskonsulent og militær fysisk træner.

Mikkel forventer at have afsluttet divisionstræneruddannelsen efter sommerferien.


U19 Piger – Kasper Andersen & Carin Larsen

Det bliver et gensyn med Kasper Andersen, der tidligere har trænet og spillet håndbold i UH/DUH Esbjerg. Kasper har, siden han forlod Esbjerg, undervist på Oure Idrætsefterskolen, været træner for Gudme HK i 1. division damer, været U18 træner i GOG og med stor succes trænet ungdomshold i HIK. Kasper har også været assistenttræner i norske Rema1000 dameliga.

Vi glæder os meget til at byde Kasper velkommen i klubben og er sikre på, at Kasper kan bidrage positivt til spillerudviklingen og samarbejdet i ungdoms- og seniorhåndbolden.

Kasper vil derudover afholde nogle trænersamlinger i klubben.

Carin Larsen har været træner i klubben gennem mange år, og har i sidste sæson trænet U15 piger 1. division.

Vi er sikre på, at Carin og Kasper bliver et stærkt team i den videre udvikling af vores U19- spillere.


U17-Piger – Simon Færgemann Jensen og Mikkel Bom

Simon har de senere år trænet Vejles bedste U15-piger og starter op på

divisionstræneruddannelsen i den kommende sæson. Simon er derudover uddannet instruktør ved DHF.

Samarbejdet mellem Simon og Mikkel sikrer, at vi får nye tanker og ideer ind i træningen af U17 piger og bidrager samtidigt til udviklingen af trænere og træningsmetoder i Team Esbjerg HK.


U15-piger – Daniel Larsen, Søren Hulmose, Rene Poulsen, Camilla Hartmann og Carin Larsen
Ny ansvarlig for U15-piger bliver Daniel Larsen. Daniel har den seneste sæson også været tilknyttet vores U15-piger, og har derudover erfaring fra bl.a. U19-piger og damer på højeste niveau i Norge.

Søren Hulmose, Rene Poulsen og Camilla Hartmann er alle gamle kendinge og har trænet i klubben gennem flere sæsoner.


U15-drenge – Lars Bruun, Jan Christiansen og en profil mere....

Ny ansvarlig for U15 drengene bliver Lars Bruun Nielsen. Lars har gennem mange år været træner, tidligere også i DUH Esbjerg og for SGI’s divisionsdamer.

Jan og den indtil nu ukendte har selv erfaring fra spillet på allerhøjeste niveau, og Jan har været tilknyttet drengene igennem flere år.

Med den nye trænersammensætning for U15-drengene, bygger vi mange kompetencer og erfaring ind i udviklingen af vores U15-drenge.


Oversigt over trænere/holdledere 2020/2021


HOLD
U 5 - Malene Vendelbo
U 7 - Jeppe Riber
U 8 piger - Line Thorius og Rikke Jensen
U 8 drenge - Line Thorius og Rikke Jensen
U 9 piger og drenge - Søren Mellerup - Anders Høj

U 10 piger - Søren Mellerup
U 10 og U11 drenge - Tina Myrup

U 11 piger - Karsten Hansen – Dorte Rask - Lone Jepsen
U 12 piger - Max Hansen – Dennis Nør-Jensen – Jan Vork - Rene Maronde Lender – Rasmus Bertelsen

U 12 og U13 drenge - Lotte Håndbæk – Anni Underbjerg – Mette T - Britta Vestergaard

U 13 piger - Ann Engelbrecht – Michael Sommer – Henrik Houborg Christensen - Tina Pedersen

U 15 piger - Daniel Larsen – Søren Hulmose – Rene Poulsen - Camilla Hartmann – Carin Larsen

U 15 drenge - Lars Bruun - Jan Christiansen – Dennis Nør-Jensen - og en profil mere

U 17 piger - Simon Færgemann Jensen – Denis Marukic - Mikkel Bom
U 19 piger - Kasper Andersen - Carin Larsen

3. division - Mikkel Bom - Nina Vassvik - Helle Døssing
Special Olympics - Pernille Panzer Mellerup

Målmandstræner U13-U19 - Anne-Mette Breinholt


       

  

ÆNDRINGER & AFLYSNINGER

 

Alle børnehold holder i øjeblikket sommerpause.

U13-U19 samt 3.div træner hele sommeren - for træningstider kontakt trænerne.


Vintertræningen forventes at begynde i uge 33TRÆNINGSTIDER


Vintertræningstider kan ses under punktet "Træningstider"


-----

 

SPECIAL OLYMPICSHOLD FOR VOKSNE

 

NÆSTE TRÆNING:

Onsdag 5. august 2020  kl. 20.00 i Dokken

 

 

HOLDTILMELDING/BETALING AF KONTINGENT

 

TILMELDING OG BETALING AF KONTINGENT TIL DE ENKELTE HOLD

SKER ELEKTRONISK - SE UNDER "TILMELDINGER & KONTINGENT"

 

NYE SPILLERE KAN SELVFØLGELIG PRØVETRÆNE INDEN TILMELDING ER NØDVENDIG

 

 

KIG FORBI VORES WEBSHOP HVOR DER ER FORSKELLIGT KLUBTØJ, HERUNDER KLUBTRÆNINGDRAGTEN

SE UNDER "WEBSHOP".