COVID 19 RETNINGLINJER

                                                                           

TEAM ESBJERG HK


INSTRUKS VEDRØRENDE KAMPAFVIKLING I BLUE WATER DOKKEN


REVIDERET - gældende pr 21/5-2021

 

 

ADGANG TIL BLUE WATER DOKKEN

Hjemmeholdsspillere/-trænere/-officials benytter indgangene i gavlen modsat hovedindgangen eller, hvis muligt, SEPEs personaleindgang til højre for hovedindgangen.

Man går derfra ad ”fodboldgangen” eller hovedtrappen ved elevatoren til klublokalet (baneområdet må ikke krydses).

Alle udehold, dommere og tilskuere benytter hovedindgangen.

For alle gælder at hænder skal afsprittes ved ankomst til Blue Water Dokken – sprit forefindes ved alle indgange.

Udehold går derfra ned ad trappen på tribune C og ned til omklædningsrummene under tribunen – se infotavler.

Efter endt kamp forlader udehold og dommere Blue Water Dokken gennem døren for enden af omklædningsgangen (i gavlen mod skøjtehallen)

Udeholdets tilskuere forlader Blue Water Dokken hurtigst muligt gennem hovedindgangen.

Hjemmehold forlader Blue Water Dokken ad trappen ved elevatoren og gennem døren (SEPEs personaleindgang) oven for trappen.

Der må samlet maksimalt være 500 personer i Blue Water Dokken ved kamp/stævne.

 

MUNDBIND

Der skal bæres mundbind af alle over 12 år, som går ind i Blue Water Dokken.

Mundbindet må for spillere, trænere og ledere fjernes ved påbegyndelse af idrætsaktivitet, hvilket vil sige tidligst når opvarmning påbegyndes og/eller banen betrædes.

Mundbind skal tages på igen straks efter kampen, når banen forlades.

For dommerbordsvagter og tilskuere gælder, at mundbind alene må fjernes, når man sidder på sin plads – i alle andre situationer skal der bæres mundbind.


CORONAPAS

Der er krav om coronapas for aktive over 18 år samt alle publikummer på 15 år eller ældre

Trænere, ledere, dommere og officials for børne-/ungdomshold er undtaget i forbindelse med holdets kampe.

Der vil ske kontrol af gyldigt coronapas og i mangel af sådant vil der ske bortvisning fra hallen

 

OMKLÆDNINGSFACILITETER

Der er alene omklædningsfaciliteter til rådighed for udeholdene – nøglebrik udleveres ved henvendelse til hjemmeholdsofficials ved ankomst.

Hjemmehold klæder om hjemmefra – nødvendige omklædning sker i klublokalet, hvor tasker kan opbevares.

Dommere benytter dommeromklædningsrummene under C-tribunen.

 

OPVARMNING

Opvarmning sker for udeholds vedkommende på gangen ved omklædningsrummene under C-tribunen.

Hjemmehold varmer op enten på ”fodboldgangen” under A-tribunen eller på reposet på øverste afsnit.

 

FØR KAMPEN

Ingen hold betræder baneområdet/hallen før spillere og officials fra tidligere kamp har forladt denne og afspritning af dommerbord, udskiftningsbænk/-stole og målstolper har fundet sted.


UNDER KAMPEN

Holdene må ikke forlade baneområdet – i pausen forbliver hold, officials og dommere på baneområdet.

Undtaget er dog ved skader eller toiletbesøg.

 

EFTER KAMPEN

Udehold forlader baneområdet/hallen gennem døren under kampuret, hjemmehold gennem udgangen i modsatte ende og går til klublokalet under C-tribunen.

Spillere må ikke blandes med tilskuere efter kampen.

 

TILSKUERE

Hjemmeholdstilskuere benytter C-tribunen, nedre niveau– kun stole uden plastikoverdækning må benyttes – alle tilskuere skal sidde ned under kampen.

Øvre niveau må ikke benyttes.

Udeholdets tilskuere benytter A-tribunen, nedre niveau, – kun stole uden plastikoverdækning må benyttes - alle tilskuere skal sidde ned under kampen.

Øvre niveau må ikke benyttes

Bliv så vidt muligt på tilskuerpladserne under kampen og hold afstand – også i pausen.


CAFETERIA/CAFÉ

Cafeteriet/café i forhallen er som udgangspunkt ikke åben.

 

ØVRIGE REGLER

Alle bedes rette sig efter de anvisninger som måtte komme fra Team Esbjerg HKs officials.

Der henvises i øvrigt til DHFs protokol, guidelines og retningslinjer for afvikling af turneringskampe og stævner.

 


Team Esbjerg HK

Bestyrelsen